• ໃໝ່
Vistra Marine Collagen
search
  • Vistra Marine Collagen

Vistra Marine Collagen

Vistra™ Marine Collagen TriPeptide 1300 & Coenzyme Q10 Plus (30 tablets).
Dietary supplement product.
To improve your skin health. Rejuvenating. Anti-aging. Ameliorate wrinkles on your face. Look younger.
Also good for your bones!
Made in Thailand.

US$ 15,56
ບໍ່ລວມພາສີ
ຈຳນວນ

  Security policy

We take precautions to protect your information. We will safeguard your personal data.

  Delivery policy

Your order will be promptly delivered. You can choose the shipping method during checkout.

  Order payment refund

We will refund the full amount of your order if necessary.

Do you want to buy Vistra Marine Collagen?

Yes, you have come to the right place. Our Store is selling Vistra Marine Collagen as well as many other food supplements.

Vistra
™ Marine Collagen TriPeptide 1300 & Coenzyme Q10 Plus (30 tablets).

Dietary supplement product.
To improve your skin health.
Rejuvenating.
Anti-aging.
Ameliorate wrinkles on your face. Look younger.
3X faster absorption.
Imported from Weishardt, France.

Vistra™ Marine Collagen has been granted GMP and HACCP certification by Bureau Veritas Certification center (Thailand).

✔ Marine collagen tripeptite
✔ Calcium ascorbate
✔ Coenzyme Q10
✔ Glycine
✔ L-Arginine
✔ Vitamin E

Vistra Marine Collagen

Vistra Marine Collagen

Vistra Marine Collagen

VISTRA MARINE COLLAGEN
1000 ສິນຄ້າ:
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນນີ້, ທ່ານສາມາດປ່ຽນພາສາເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫນ້ານີ້!

Reviews

Write your review

Vistra Marine Collagen

Vistra™ Marine Collagen TriPeptide 1300 & Coenzyme Q10 Plus (30 tablets).
Dietary supplement product.
To improve your skin health. Rejuvenating. Anti-aging. Ameliorate wrinkles on your face. Look younger.
Also good for your bones!
Made in Thailand.

Write your review