• ახალი
Counterpain Warm Analgesic Balm
search
  • Counterpain Warm Analgesic Balm
  • Counterpain Warm Analgesic Balm
  • Counterpain Warm Analgesic Balm

Counterpain Warm Analgesic Balm

This is the original Counterpain Warm Analgesic Balm (also known as "Counterpain Cream").
Made in Indonesia for export to Thailand.
2,80 US$
ბეგარის გარეშე
Net weight or volume
რაოდენობა

  Security policy

We take precautions to protect your information. We will safeguard your personal data.

  Delivery policy

Your order will be promptly delivered. You can choose the shipping method during checkout.

  Order payment refund

We will refund the full amount of your order if necessary.

Do you want to buy Counterpain?

Yes, you have come to the right place.

Counterpain
Warm Analgesic Balm.


Made in Indonesia for export.

Imported by Osotspa Taisho Pharmaceutical Co. , Ltd., Bangkok, Thailand.

Counterpain™ cream contains methyl salicylate, levomenthol, eugenol.

Greaseless.
Stainless.
Vanishing cream base.

Counterpain balm releaves muscular aches and pain.

Rub-in Counterpain analgesic balm for relief of muscular aches, arthritic and rheumatic pain, strains and sprains.

Counterpain balm is easy to apply.

For external use only.

Comes in 3 sizes: 30, 60, 120 grams.


Store below 30°.

Counterpain is extremely popular in Germany, Slovenia and other countries.


Counterpain Warm Analgesic Balm
COUNTERPAIN CREAM RED
995 დასახელება:
ამ პროდუქტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ გადართოთ ენა ინგლისურზე ამ გვერდის ზედა ნაწილში!

You might also like


Reviews

Write your review

Counterpain Warm Analgesic Balm

This is the original Counterpain Warm Analgesic Balm (also known as "Counterpain Cream").
Made in Indonesia for export to Thailand.

Write your review