Peppermint Field Black Inhaler
search
  • Peppermint Field Black Inhaler
  • Peppermint Field Black Inhaler
  • Peppermint Field Black Inhaler

Peppermint Field Black Inhaler

The new and fashionable Peppermint Field nasal inhaler
1,42 US$
Առանց հարկման
Քանակը

  Security policy

We take precautions to protect your information. We will safeguard your personal data.

  Delivery policy

Your order will be promptly delivered. You can choose the shipping method during checkout.

  Order payment refund

We will refund the full amount of your order if necessary.

Black lives matter.

The new and fashionable Peppermint Field nasal inhaler is just for you.

Easily fits in your pocket. Very small and light weighted.

The size of a lipstick. Use it everywhere: at home, in the office, in your car, during travelling. If you have headache, migrain, vertigo, dizziness, nausea.

And if you just want to suppress an annoying smell around you, for easy breathing.

Recommended for post covid syndrom.

Made in Thailand.
Peppermint Field Black Inhaler
Peppermint Field Black Inhaler
PEPPERMINT FIELD BLACK INHALER
993 Նյութեր
Այս ապրանքի մասին ավելի շատ մանրամասներ ստանալու համար դուք կարող եք փոխել լեզուն անգլերենի այս էջի վերևում:
New product

Reviews

Write your review

Peppermint Field Black Inhaler

The new and fashionable Peppermint Field nasal inhaler

Write your review