අපගේ සමාගම පිළිබඳ තොරතුරු.

අපේ සමාගම Superbank.RU ලෙස හැඳින්වේ

එය 2002 දී මොස්කව් නගරයේ (රුසියානු සමූහාණ්ඩුව) ආරම්භ කරන ලදී.

අපගේ සමාගමට තායිලන්තයේ දීර් time කාලයක් ජීවත් වූ රුසියානු පුරවැසියන් මෙන්ම රාජධානියේ පුරවැසියන් ද ඇතුළත් ය.

අපි තායිලන්තයේ සිට ලෝකයේ සියලුම රටවලට විවිධ භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමේ නිරතව සිටිමු.

ඔබට තායිලන්තයෙන් නිෂ්පාදන අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.