Правовое положение

Производство:

Этот сайт был создан на PrestaShop™ ПО с открытым доступом

מידע בדבר יישוב סכסוכים מקוונים על פי ארט. 14 פרעה. 1 לתקנת ODR (תקנה ליישוב סכסוכים מקוונים):

הנציבות האירופית מעניקה לצרכנים אפשרות לפתור סכסוכים מקוונים בהתאם לסעיף. 14 פרעה. 1 של ה- ODR באחת הפלטפורמות שלהם. הפלטפורמה ( http://ec.europa.eu/consumers/odr [/ 1]) משמשת כאתר בו הצרכנים יכולים לנסות להגיע להסדרים מחוץ לבית המשפט של סכסוכים הנובעים מרכישות מקוונות וחוזים לשירותים. .