Πληρώσατε με επιτυχία την παραγγελία σας.

Τώρα μπορείτε να χαλαρώσετε και να περιμένετε την παράδοση της παραγγελίας.

Παρακαλώ μην ανησυχείτε. Ολα είναι υπό έλεγχο.