Bạn đã thanh toán thành công cho đơn hàng của mình.

Bây giờ bạn có thể thư giãn và chờ đợi nhận được đơn hàng.

Xin đừng lo lắng. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.